Category: salary in the SSU 2021

  • Закон : Про військовий обов’язок і військову службу

    121. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України і мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання в разі потреби у фахівцях відповідної спеціальності можуть бути залишені на військовій службі за рішенням начальника Управління […]