Заступник директора з НВР Булейко О.В


1) позивача звільнено з дотриманням встановленого статтею 148 КЗпП України місячного строку, webpage оскільки подання щодо застосування до позивача дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення внесено службовою запискою тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ВП АПІ Божка М., https://www.thewarlockname.com/forums/users/garnetsettles68/ як безпосереднього керівника позивача, від 31 серпня 2020 року № 02-46/2222 «Щодо дисциплінарного стягнення» на ім`я тимчасово виконуючого обов`язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом». Визначення кількості матеріальних цінностей, що подаються інвентаризаційній комісії матеріально відповідальною особою, не підпадає під поняття безпосереднього обслуговування матеріальних цінностей. Звертаємо увагу на те, що Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності» від 25.08.2021 р. № 5864. Згідно законопроекту планується встановити 28 липня – День Української Державності Якщо законопрроект буде прийнято, це вплине на тривалість годин та кількість святкових, робочих і скорочених днів у місяцях і за 2022 рік. Статею 1 Конвенції МОП про скорочення норми тривалості робочого часу на 2023 рік лист мінсоцполітики робочого часу до сорока годин на тиждень та статтею 50 КЗпП України встановлено: норма робочого часу на 2023 рік в Українільна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. 2. Громадяни України, рідна мова яких відмінна від української, мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України, відповідно до статті 40 цього Закону.

У разі якщо після набрання чинності частиною другою статті 10 цього Закону особа, передбачена абзацом першим цього пункту, претендує на обрання чи призначення на посади, передбачені частиною першою статті 9 цього Закону, така особа підтверджує рівень володіння державною мовою в порядку, визначеному цим Законом. Вимоги цього Закону не поширюються на мови програмування. Зазначеній нормі Конституції відповідають положення ч.1 ст.53 закону, згідно з якими судді гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним 65 років, крім випадків звільнення судді з посади або припинення його повноважень відповідно до Конституції та цього закону. Поза сумнівом, одне з основних застосувань цього документа – на підставі його даних нараховують зарплату працівникам. Суд при цьому займає керівне становище у процесі, зберігаючи об’єктивність і неупередженість, створює необхідні умови для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження і вирішує його по суті. Суд не може перебирати на себе ні функцію захисту, ні функцію обвинувачення, так само як і жодна зі сторін не може виконувати функції суду. Змагальність кримінального процесу, таким чином, характеризується наявністю таких рис: upstixapp.com 1) чітке розмежування функцій обвинувачення, захисту і вирішення справи; 2) право суб’єктів відстоювати свої інтереси шляхом змагання між собою; 3) рівність процесуально-правових можливостей сторін обвинувачення і захисту; 4) особлива роль суду у процесі як незалежного і неупередженого суб’єкта.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Засада права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Вона також конкретизує положення статті 7 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. На потерпілого також поширюється це правило, якщо відомості, що стали йому відомі, становлять охоронювану законом таємницю (п.3 ч.1 ст. 57 КПК). На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники судового провадження. Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Це: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення,не поверненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК, а також у не здійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК строк – заявником, потерпілим, підозрюваним, володільцем тимчасово вилученого майна; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування – потерпілим, підозрюваним; 3) рішення слідчого про закриття криміграфік роботи на 2023 рік в Україні скачатьльного провадження – заявником, потерпілим; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, підозрюваним; 5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) – особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання; 8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК – підозрюваним.

Конституція України (ст. 124) проголошує, що рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими на всій території України. Особисті записи, графік роботи на 2023 рік в Україні скачать листи, зміст особистих телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому засіданні на підставі п. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення. Для дотримання цієї засади кримінального процесу суд може ухвалити рішення про здійснення судового провадження у режимі відеоконференції, зокрема, якщо мова йде про безпеку осіб; проведення допиту малолітнього чи неповнолітнього свідка, потерпілого (ст.ст. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених КПК. Слухання справ у закритому засіданні суду допускається лише у випадках, встановлених законом, з додержанням при цьому всіх правил судочинства.