Рецесія, спричинена пандемією COVID-19


Фахівці Держпраці нагадують, що на період дії воєнного стану в Україні не відбувається перенесення неробочих днів, коли вихідний та святковий день збігаються. Згідно із частиною 3 статті 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (стаття 73 КЗпП) збігається з вихідним, то вихідний день має бути перенесено на наступний після святкового або неробочого. Якщо працівник повертається з відрядження у вихідний день (такий день повернення зазначено в наказі), то в Табелі день приїзду з відрядження позначають кодом «ВД» («07»), а наданий пізніше відгул (якщо це передбачено відповідним положенням) – кодом «ІН» («22»). Для відображення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами передбачено таке саме позначення («ВП» або «16»). 4 Закону про відпустки – можна це назвати будь-якою іншою відпусткою, і встановити її надання наказом. Оскільки воєнний стан продовжено майже до кінця літа, дотримуємось норм Закону № 2136 й надалі. 6 Закону № 2136). Тому скасовані свята можуть увійти в норму робочого часу і оплачуватися в одинарному розмірі, якщо роботодавець не вирішить, що такий день буде вихідним (і не оплачуваним)

36 Закону України «Про оплату праці», притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством. Тому у виробничому виробничий календар на 2023 рік для п’ятиденного робочого тижняі України передбачені довгі вихідні. Чи будуть дивлячись на ситуацію в країні додаткові вихідні на свята. Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у вересні 2021 року? Проте, як показує практика, під час воєнного стану у святкові дні більшість підприємств працює за графіком робочих днів. Нагадаємо, що 16 листопада Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану ще на 90 діб до 19 лютого 2023 року. Чи можна під час воєнного стану через нестачу коштів виплатити зарплату працівникам без сплати податків? Для безпеки власного психологічного стану не можна забувати про відпочинок і іноді влаштовувати собі свята. Для визначення розрахункового періоду користуємося загальною нормою про 2 календарні місяці, що передують місяцю призову (в наведеному прикладі – березень – квітень 2022 року) та підраховуємо кількість фактично відпрацьованих днів у ньому. Враховуємо фактично відпрацьовані працівником робочі дні за його графіком. Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарних місяці згідно з графіком роботи підприємства (абз. Тож обчислювати і середньоденну зарплату, і середньомісячну кількість робочих днів треба за одним сценарієм – використовуючи робочі дні за графіком роботи працівника

Сума індексації, яку потрібно виплатити працівнику з урахуванням зайнятості за повністю відпрацьований робочий час, – 36,32 грн (72,64 грн х 0,5 ставки). Якщо працівник працює неповний робочий час, визначається та виплачується йому сума індексації пропорційно фактично відпрацьованому часу (абз. ’явлень на роботу – види відпусток, тимчасова непрацездатність, прогули, простої, страйки, переведення на неповний робочий день тощо. Команда Експертус Кадри працює пліч-о-пліч з вами, щоб полегшити роботу та знайти оптимальні рішення в складних ситуаціях. Її обсяг і ступінь залежить від конкретних обставин, які були предметом обговорення, але у будь-якому випадку має показувати, приміром, що доводи/пояснення прокурора взято до уваги і, що важливо, давати розуміння чому і чим керувалася Комісія, коли оцінювала прокурора під час проведення співбесіди, тобто які мотиви ухваленого рішення. Разом з тим, на переконання суду, ненадання позивачем відповідей на питання такого характеру, не може свідчити про невідповідність останнього професійній етиці та бути підставою для прийняття рішення про неуспішне проходження атестації. 46.9 Дослідження вказаної інформації, відомостей щодо прокурора, який проходить співбесіду (далі – матеріали атестації), здійснюється членами кадрової комісії. Якщо день виплати зарплати (у тому числі за першу половину місяця) збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, виплата здійснюється напередодні згідно вимог статті 115 КЗпП