Tag: تیک تاک تیک تاک تیک تاک

  • 5 طنز جملات تاک تیک بت

    ↑ «در آستانه چهلم جانباختگان اعتراضات در ایران؛ اینترنت در برخی استانها قطع شد». یک ویدئو، ابرکاتی از اعتراضات مکرر وکیل هرد به شهادت دپ، ۳۰ میلیون بازدید در تیکتاک، و ۱۵ میلیون بازدید در یوتیوب تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ جمعآوری کردهاست. در یک حادثه در یک پرواز هواپیمای خصوصی در سال ۲۰۱۴، هرد ادعا […]